اوسافیکس حاصل تلاش جمعی عده ای از جوانان می باشد که دغدغه ی آنها مبارزه با بیکاری و توسعه ی اقتصادی است اما غافل از آن که این غول  عظیم الجثه چنان قوت گرفته که به راحتی نمی توان با آن مبارزه کرد به همین دلیل تصمیم گرفتیم که دست به کاری شاید از نگاه خودمان بزرگ بزنیم تا این غول بیکاری را ضعیف و یا حتی شکست دهیم

پس ,  از سلاح های قرن۲۱ یعنی تکنولوژی و قلم استفاده کردیم و می کنیم تا با استفاده از این دو , و ایجاد بستر های مناسب , فرصت های شغلی بیشتری ایجاد کنیم , اما متاسفانه در جامعه ی ما  هنوز استفاده از امکانات حوزه ی IT زیاد توسعه پیدا نکرده و بیشتر مردم در مقابل آن جبهه می گیرند و آن را به جای فرصت یک تهدید قلمداد می کنند و به آن  حتی اعتماد ندارند و چه بسا خواستار حذف آن باشند پس ما مشکلی دیگر را در مقابل خود دیدیم و آن فرهنگ سازی استفاده از خدمات IT است .

چندی پیش یکی از دوستان با پیرمردی هم کلام شد و با او درباره ی تاکسی های اینترنتی صحبت می کرد , آن شخص با حالتی دلسوزانه و نصیحتوار به دوستمان گفت : ( پسرم , مبادا از این تاکسی های اینترنتی استفاده کنی , اینها می خواهند از تو پول الکی بگیریند تا مجبور  شوی سر ماه قبض تلفن زیادی پرداخت کنی )

پس چاره چیست ؟

شمایی که این مطلب می خوانید و دانشی هر چند کم از فناوری های نو در حوضه ی IT دارید می توانید آن را به راحتی به کسانی که دانشی چندان ندارند توضیح بدهید  و به آنها بگویید که : ( هر کلیک از تو یک فرصت شغلی است برای شهر تو !             پس همراه شو رفیق! )